Hvem kommer på hospice?

Det gør mennesker, der lider af alvorlig sygdom - hvor helbredelse ikke er mulig men fokus alene er på at lindre det, der er plagsomt for den syge og gøre tilværelsen så tålelig som muligt, i den afsluttende del af livet.

Det skal være den syges ønske at komme på Hospice. Derfor skal der være oplyst om andre muligheder for ophold, eks. i eget hjem eller på sygehus.

Det kan ske, at det, der plager den syge lindres så godt, at livsperspektivet er længere end forventet og derfor kan den syge nogen gange komme lidt hjem i en tid, for igen at komme på hospice når sygdommen tager til, hvis det er den syges ønske.