Informations pjecer

Vedlagt nogle af vor pjecer

Den Sidste tid.

Uro hos alvorligt syge.

Forstyrrelser i hjernen.