Når livet er slut

Personalet taler undervejs med beboer og pårørende om den sidste tid - herunder ønsker og behov optil og efter dødens indtræden. Ritualer kan være med til at skabe rammer og sprog midt i sorgen og give hjælp til de pårørende i deres sorgproces.

Når en beboer dør, tændes der et lys for afdøde, lyset står på flyglet og vil forblive tændt så længe afdøde er på hospice. Når kisten køres ud til rustvognen, slukkes lyset som et symbol på at et liv er slut.

Aften for efterladte
At være pårørende til et uhelbredeligt sygt menneske kan betyde forandring i dage, uger og måneder. Med forandringen følger mange forskellige følelser som angst, usikkerhed, frygt, sorg, savn, træthed - og på sigt en ny livssituation, hvor de pårørende skal leve videre efter at have mistet en, de har været knyttet til.

Alle familier får tilbudt at deltage i en aften for efterladte, hvor der er fokus på sorg og om den forandring de nu skal leve med. Præsten, personale og vores harpenist deltager i de aftener.

Mindegudstjeneste
Første søndag i november måned hvert år, indbydes pårørende til en mindegudstjeneste i Måløv Kirke under ledelse af præst Michael Andersen, hvor navnene på de mennesker, der har afsluttet livet på Hospice Søndergård, bliver nævnt og mindet og vi følges ad til sognegården ,hvor aftenen afsluttes med kaffebord og uformel snak.