Ansøgning

Her har du mulighed for at hente vores ansøgningsskema.

Du finder ansøgningsskemaet i menuen til højre.

Vi visiterer løbende de ansøgninger vi modtager og du vil som ansøger blive ringet op dagen før, vi kan tilbyde dig en plads.

Hvis en beboer efter den specialiserede indsats på Hospice, efter en tid, ikke længere har komplekse palliative behov, kan beboeren udskrives til eget hjem, eller plejehjem i en periode, for igen at ansøge sammen med sin behandlende læge, om en plads, når den enkelte får forværring af sygdommen, der igen kræver specialiseret indsats.

Husk altid at vedlægge relevante journal papirer, herunder scannings svar, blodprøvesvar og en opdateret medicin liste.

Ansøgning kan sendes til vores sikre mail:  sikker.hsg@ok-fonden.dk eller sendes på fax 4420 8650.

PS. Hvis ansøgningsskema ikke vil vises, klik med højre musetast og vælg "Gem destination som.." gem evt. skema på skrivebordet.