Værdigrundlag

Retten til at leve godt

Som en del af OK-Fonden lever vi efter den overordnede vision, at livet skal leves - hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrange sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til. Derfor arbejder vi på generelt at skabe bedre forhold og større livskvalitet.

Formål, vision og værdier:

Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier;

"Vi ønsker at være velkomne"
Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem.
Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.

"Vi vil levere kvalitet"
Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.

"Vi går ikke i takt"
Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau, og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.

"Vi er uhøjtidelige"
Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.

"Vi synes, at familien er et aktiv"
Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.

OK-Fonden
OK-Fonden driver i dag plejehjem, hospicer og psykiatriske centre, samt en række ældre- og seniorbofællesskaber med tilsammen godt tusinde boliger fordelt over hele Danmark. Som en fond med et almennyttigt formål skal vi ikke tjene penge til os selv eller andre, men kan koncentrere os om løbende at forbedre vore tilbud til de mennesker, som deler visionen om at leve livet - hele livet.